Info
Warszawa | Published on: February 6, 2013
Social media pitch
Już niedługo Brytyjczycy zalogują się do rządowych stron używając konta PayPal http://pr.co/p/000t4c
Summary
Jak informuje, brytyjski odpowiednik Ministerstwa Cyfryzacji, PayPal został dodany do rządowego programu wymiany danych osobowych. Oznacza to, że brytyjski rząd może w przyszłości użyć systemu logowania PayPal podczas świadczenia usług publicznych online.
Details

Jak informuje, brytyjski odpowiednik Ministerstwa Cyfryzacji, PayPal został dodany do rządowego programu wymiany danych osobowych. Oznacza to, że brytyjski rząd może w przyszłości użyć systemu logowania PayPal podczas świadczenia usług publicznych online.

Rząd na wyspach stworzył „System Weryfikacji Tożsamości” (ang. Indentity Assurance) by obywatele nie musieli za każdym razem, gdy załatwiają sprawy urzędowe, powtarzać procesu rejestracji. W przyszłości zaletą systemu ma być  to, że petent będzie mógł potwierdzić w urzędzie swoją tożsamość, korzystając z danych, które na co dzień służą mu by zalogować się np. do prywatnego konta PayPal.

Polskim pomysłem na łatwiejszy dostęp do wirtualnych urzędowych „okienek” jest Elektroniczna Platforma Wymiany Usług Administracji (ePUAP). ePUAP różni się od brytyjskiego rozwiązania tym, że aby załatwić sprawę przez Internet, użytkownik musi założyć konto w ePUAP oraz uaktywnić profil zaufany. Zakres spraw, które mogą być załatwione przez platformę różni się w zależności od urzędu.

PayPal jest jednym z założycieli Otwartej Platformy Wymiany Danych (ang. Open Identity Exchange). Platforma ta to międzynarodowy projekt by zbudować system ułatwiający zaufanym instytucjom z różnych przestrzeni życia publicznego wymianę danych swoich użytkowników. Brytyjski rząd dołączył do tej inicjatywy w czerwcu ubiegłego roku.

Jako pierwszy nowego „Systemu Weryfikacji Tożsamości” prawdopodobnie użyje, należący do brytyjskiego odpowiednika Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, Universal Credit – program oferujący pomoc finansową osobom poszukującym pracy lub o bardzo niskich zarobkach.